Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 30.11.2020

Rekisterinpitäjä ja Nuuskulan yrittäjä

Feenix t:mi Tiina Korhonen
Mestarintie 27
06150 Porvoo

10.9.2020 asti rekisterinpitäjänä toiminut myös
Soft-Trimm t:mi Heidi Aaltonen

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla tiedotteet@nuuskula.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu sekä lakisääteiset velvoitteet. Keräämme tietoja myös toimintaamme liittyvää markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus ilmoittautumisen ja ajanvarauksen yhteydessä. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietoina keräämme
– nimesi
– sähköpostiosoitteesi
– puhelinnumerosi

Henkilötietojasi vastaanottaa ja käsittelee
– Feenix t:mi Tiina Korhonen
– henkilötiedot ja niiden käyttö on suojattu asiattomilta
– henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Tietojasi käytetään
– hyvän palvelun tuottamiseen
– yhteydenpitoon kurssien ja muiden tarjoamiamme ajanvarausta edellyttävien palveluiden aikana
– tilastollisiin tarkoituksiin ja toimintamme parantamiseen
– Nuuskulan yrittäjien markkinoinnin tuottamiseen
– toimintaamme liittyvien markkinointikirjeiden lähettämiseen muutamia vuodessa
– emme luovuta tai myy tietojasi ulkopuolisille tahoille

Säilytämme henkilötietojasi lakisääteisesti
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa lainsäädännön muutosten myötä ja palveluidemme kehittyessä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta lisätietoja https://tietosuoja.fi/fi/yksityishenkilot EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

Scroll to Top